Więcej niż słowa

Współpracownikami firmy e-DYTOR są doświadczeni redaktorzy, korektorzy, graficy i łamacze zarówno
z Polski, jak i z krajów Unii Europejskiej. Są to nie tylko poloniści, ale też i filolodzy innych języków, geografowie, historycy, politolodzy, matematycy, fizycy, filozofowie i in. Dzięki temu redakcja jest przeprowadzana przez znawców tematyki, co pozwala na fachowe opracowanie tekstu pod kątem językowym oraz merytorycznym. 

e-DYTOR współpracuje także z Pracownią Składu Komputerowego TYPO-GRAF s.c.